Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ben je een dromer, mijmeraar of een taaltovenaar? Kom en spring in de wereld van verhalen.

Moderator: Moderator's

Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ongelezen berichtdoor darsalam » 23 nov 2007 11:32

Salamoe Ailaikoem Warahmatoe Allah Wabarakatoeh,

Bismi Allah,

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, vrede zij met de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen die hem in vroomheid volgen tot de Dag der Opstanding.

Haar laatste feest was haar dood

Beste geliefde zuster,

Ik hoop dat je de tijd neemt om het volgende te lezen Insha’Allah ta3ala. Ik hoop dat je er iets mee zult doen en het niet zomaar verwerpt…. Versla de shaytaan mijn geliefde zuster en lees dit!! Moge Allah je ervoor rijkelijk belonen.

Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud. Ze volgt de opleiding: PABO en volgt zo haar eigen wereldje. Ze heeft vaker problemen met haar eigen leven, maar kan haar toevlucht nergens vinden...

Het was een zondag en er zou een optreden zijn van Marokkaanse muziek zoals: Saoudi, Statti en noem het maar op. Ze kon geen kaartje meer bemachtigen dus besloot ze op internet rond te surfen, daar vond ze nog een meid die haar het kaartje verkocht had voor de prijs van € 65,-. Zonder na te denken kocht ze gelijk het kaartje. Tenslotte Daoudi was voor haar een idool, zeg maar een soort voorbeeld man.....

Latifa was iemand die leefde in haar eigen modewereldje, ze volgde de ongelovige kledingswijze van de vrouwen die zich schaars kleden in dit land, dit moest zij natuurlijk ook doen. Ze volgende ook de soaps Wannabe Next Top Model Jehannam, natuurlijk dat waren allemaal voorbeelden voor haar. Ondanks dat was ze vrij goed opgevoedt, ze hield er geen relaties op na alleen dat was het. Maar praktiseren daar was ze nog niet aan toe, ze maakte altijd afspraken met de shaytaan die haar influisterde ja morgen, ja morgen , ondertussen zou ze al 20 worden Mascha'Allah en nog steeds elke dag zegt ze: ja morgen ja morgen ja morgen. En wij alle moslims weten dat dit een van de grootste influistering is van de Shaytaan, maar wat doen wij , wij behandelen hem als kameraad. We laten hem de vervloekte shaytaan die niets dan de Hel toegewezen kreeg van Allah als rijdier gebruiken van ons. Als hij zegt ga naar links dan doen wij dat ga naar rechts ok. Ga naar feestjes oke....

Zo had Latifa ook menselijke Shaytaan vriendinnen die haar constant uitnodigde naar de weg van de verdorvenheid. Telkens nodigde zij haar uit naar feestje noem het maar op.

Allah zegt:

En hun (slechte) broeders doen hen nog verder afdwalen en zij houden daarna niet op (te dwalen)

Soerah Al Araf (7) aayah 201

Maar let op:

AL maanden waarschuwen zusters Latifa om terug te keren naar haar Heer, maar telkens stelde zij dit uit. Telkens namen de zusters haar mee om te beginnen, in ieder geval Allah te leren kennen en zijn profeet vrede zij met hem, maar telkens weigerde zij deze uitnodiging. Broeders bij haar gaven haar boeken om ze te bestuderen, maar die liet zij links liggen. Zusters gaven haar cd's met lezingen, maar die beluisterde zij niet.....

Telkens kreeg ze een waarschuwing om terug te keren tot Allah , omdat deze broeders en zusters het beste voor haar wouden en dat is de weg van Allah... En wat is er erger dan de weg weigeren en negeren van Allah...

Allah zegt ga rechtdoor en je krijgt alle middelen, boeken, lezingen, praatjes met zusters die jou alles willen uitleggen met geduld en ze zei ja is goed ja ja morgen, En als ze haar morgen tegenkwamen waarom was je niet op de lezing? ja ja morgen... Heb je de cd beluisterd die ik je had gegeven Latifa, ja klein stukje, de rest doe ik morgen. walakain gair.

O Kinderen van Adam, laat de Satan jullie niet in verzoeking brengen, zoals hij jullie voorouders uit de tuin heeft verdreven; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun schaamte te tonen. Hij en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien. Voorwaar,
Wij hebben de Satans tot leiders gemaakt voor degenen die niet geloven.

De Shaytaan had haar in haar greep, hij had haar vastgeklemd. Telkens wanneer de zusters tegen haar zeiden zoek je toevlucht bij Allah, deed zij het omgekeerde. Telkens wanneer ze haar vertelden lees het boek, ging ze de modewereld bestuderen. Telkens wanneer ze haar vroegen om kennis op te doen over de HIjaab weigerde zij...

Allah subhana Wata3ala zegt:

Daarna zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.

Soerah Al Araf 7 aayah 17

De Shaytaan komt voor je achter je links en rechts noem het maar op…

Nu gaat het gebeuren...

Het was zondag en Daoudi zou komen, daar was ze zo verliefd op, zowel muziek als hem zelf... Thuis was ze zich al aan het voorbereiden namelijk, kleding zo strak mogelijk namelijk een rok tot aan de knieën, Alles moest zichtbaar zijn voor haar broeders de hyena's.... Ze was namelijk van plan om er mooi uit te zien voor de buitenwereld.... De shaytaan had haar in haar greep zoals je leest. Terwijl de profeet vrede zij met hem, door vlam en vuur ging voor ons en de vrouwen heeft vertelt dat ze zich moeten beschermen en bedekken weigerde zij dit terwijl ze het wist!

Daar ging ze dan strak in pak met haar vriendinnen en vrienden in een auto, onderweg gingen ze zich al indrinken met Dounia-drugs namelijk Muziek. Ze moesten zich indrinken met muziek, dansend en springend stopten ze bij een tankstation om inkopen te doen, zo ging Latifa buiten even een rondje voorproef doen en ze ging shaken met haar lichaam. Terwijl daar broeders en zusters ook aan het tanken waren, en een broeder riep nog naar haar: Vrees Allah o geliefde zuster!! Verkoop je lichaam niet aan de buitenwereld, maar ze trok zich er niets van aan!!!!

Eenmaal aangekomen was Latifa helemaal knock out ze zag zoveel mooie jongens, dus rende ze even naar de w.c. om zich nogmaals mooi te maken met haar vriendinnen....

Ze ging midden in de kring staan en ging haar lichaam verkopen, en ze ging dansen en springen ,noem het maar op terwijl alle mannen van haar genoten...
Ze kreeg nog een paar complimentjes en een paar smile's van haar medebroeders dus nu ging ze nog beter haar best doen om haar lichaam te shaken....

Maar wat zei niet wist: Alles werd genoteerd elke handeling, blik en dit zijn niet mijn woorden o geliefde zuster:

Allah zegt in de Qoraan:

En voorwaar, er zijn zeker bewakers (engelen) over jullie. Eervollen, schrijvenden. Zij weten wat jullie doen.

Soerat Al-ienfitaar (82), AAYAH 10-12

Toen Daoudi aankwam rende zij naar hem toe voor het podium. Alsof ze iets zag wat ze nog nooit had gezien. Terwijl toen haar zusters zeiden kom naar de moskee weigerde zij. Luister een lezing ze weigerde. Maar een bevel van de Shaytaan die nam ze meteen op, kijk hoe het met ons gaat geliefde zusters...

Ze ging dansen en springen en noem het maar op dit ging door tot 2 uur in de nacht, sobhan Allah. Ze had zeker 7 uur lang gedanst voor haar idool.... Sobhana Allah 8 uur van haar leven had ze gegeven aan de Shaytaan, zonder enige spijt....


Toen het tijd was ging ze naar buiten, daar waren natuurlijk zoveel jongens met mooie auto's: ze smolt....

Toen zei ze tegen haar vriendinnen dat ze even haar jas ging halen...

Toen Latifa naar binnen ging en haar jas pakte ging ze even naar de W.C. nog wat make-up haren op tutten!!! Toen gebeurde er iets heel ergs!!!

De Dood des Engels overmande haar en kwam haar ziel halen!!

Het duurde slechts nog niet eens een seconde, kwam de Engel des doods haar halen!!!!

Sobhana ALlah, Geliefde zuster Latifa kreeg maanden waarschuwen ze weigerde en negeerde ze. Ze wou liever de Shaytaan volgen dan haar Heer en de profeet vrede zij met hem. Kijk hoe haar leven ten einde is gekomen en op wat voor manier. Ze hield geen rekening met de dood, ze hield geen rekening met haar Heer, terwijl Hij haar constant liet vermanen, door toespraken van haar broeders en zusters die het beste voor haar wouden, haar boeken gaven cd's maar ze weigerde het....

Wiens woord is beter. Allah zegt in de Qoraan: Alif laam miem Thalikal Kietaboe Laha raiba feeh, Dit is het boek (de Koran) waaraan geen twijfel is,

Mijn geliefde zuster, ik wil je niet kwetsen maar alleen de realiteit showen waarin wij leven. We zijn Allah subhana wata3ala vergeten, omdat we ons niet willen verdiepen in de islam. Geloof mij o geliefde zuster als je weet met wie je te maken hebt Allah subhana wata3ala dan crieer je vrees en dan zul je Hem gehoorzamen. Toon berouw, Allah zal blij zijn met je terugkeer en Hij zal je vergeven, Want Allah vermeldt in de Qoraan:

Zeg: " O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.

Soerah Az-ZOemar (39) aayah 53.

O geliefde zuster en broeder als je meeleest, dit is een belofte van Allah subhana wata3ala dat Hij je altijd zal vergeven mits je oprecht berouw toont en terug keert naar Hem... Innaka latoeglifoe Almi3ad.... U verbreekt geen beloftes. Allah verbreekt geen beloftes!!!

Mijn zuster, ik waarschuw je voor het feit om niet op deze manier te sterven te komen, want de Dood des Engels kan overal komen en elk moment!!! Niemand in deze wereld maar dan ook niemand, kan je vertellen wanneer je sterft, want die kennis is alleen bij Allah subhana wata3ala.

Vecht hard om die Hel te ontwijken, je doelstelling is die Hel ontwijken en er niet in te komen, door Allah subhana wata3ala te Gehoorzamen, Hem te volgen en zijn geliefde profeet Vrede zij met hem. Zorg ervoor dat je veel berouw toont zodat de zondes vergeven worden.

Mijn geliefde zuster Allah subhana wata3ala heeft ons meerdere malen in de Qoraan waarin wij dienen te geloven blindelings en de woorden van de profeet vrede zij met hem ook vermeldt dat:

Allah zegt in de qoraan over de wereld:

Jullie geven zelfs voorrang aan het wereldse leven.

Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is.

Soerah Al A'La 87 aayah 16-17

Daarnaast waarschuwt Allah ons in de Qoraan en zegt:

Maar wie zich van Mijn overdenking afkeert, waarlijk , voor hem is er een moeilijk leven en Wij zullen hen op de Dag der Opstanding blind laten verrijzen. "Hij zal zeggen: " O mijn Heer! Waarom heeft U mij blind laten verrijzen, terwijl ik (vroeger) het gezicht had.

Soerat Taa Haa 20 aayah 124-125

En je hart komt pas tot rust bij het gedenken van Allah , Hij zegt namelijk:

Degenen die geloven, en wiens harten rust vinden in het gedenken van Allah. Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust.

Soerat Ar-Ra'd 13 aayah 28

Allah subhana wata3ala zegt niet ja hart komt tot rust als je gaat dansen en een reis gaat afleggen om bepaalde Popartiesten te zien, Dit verergert jouw hart juist. Iets wat verdorven is kan je nooit tot rust laten brengen, en hoe kun je rust vinden bij een plek die Allah subhana wata3ala vervloekt, hoe kun je daar nu rust in vinden??????

Mijn zuster, ik sluit het gesprek af. Ik hoop dat we iets aan dit verhaal hebben en beter gaan nadenken over de Waarschuwingen van Allah subhana wata3ala.

Ooit komt er een dag dat de Dood des Engels ons allen komt halen, daarna worden we gewassen daarna wordt het dodengebed gehouden, daarna worden we met lijkengewaad in het graf gelegd. En dan begint voor ons of de zegening of bestraffing. Daar gaat je mooie gezicht je mooie lichaam zuster die je niet had bedekt die is nu aan het vergaan in de motten en maden... Denk erover na Insha'Allah ta3ala..

Kijk al het mooie wat Allah subhana wata3ala voor ons Heeft klaargelegd in het Paradijs, Geen oor heeft het gehoord en geen oog heeft het gezien Allahu Akbar...

Moge Allah subhana wata3ala ons allen laten behoren tot diegene die zullen welslagen en dat is het Paradijs betreden.

Ik vraag Allah subhana wata3ala mij te vergeven voor mijn fouten, de fouten komen van mij en van de Shaytaan.

Ik vraag Allah subhana wata3ala om ons te vergeven voor onze bewuste fouten en onbewuste fouten, onze eerste zondes, en laatste zondes, de open zondes en geheimen zondes....

Ik vraag Allah subhana wata3ala om ons allen te leiden, want waarlijk wie leiding ontvangt van Allah subhana wata3ala kan niet misleidt worden, en wie Misleidt wordt door Allah subhana wata3ala kan niet geleidt worden.

Subhanaka Allahoema Wabihamdika Asha doe An laa illaaha illaa Ant Astarfiroeka wa antoeboe Ilayk.
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Ongelezen berichtdoor sweety » 15 dec 2007 16:15

Masha'Allah Subhana'Allah!!! is echt tries seg :(

Moge Allah ons altijd blijve leiden op het goede pad insha'Allah!!

liefs,
Sweety :loveit:
Afbeelding
Avatar gebruiker
sweety
 
Berichten: 82
Geregistreerd: 23 feb 2007 17:29
Woonplaats: Lokeren!

Re: Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ongelezen berichtdoor Siham_moslima12 » 21 dec 2007 13:59

Allah i 7fad. :(

Waarom zijn we zo verwesterd?Waarom volgen we gewoon niet het goede pad..Waarom moeten we telkens de pad van shaytaan volgen..

Yarab tsmahl bnet kolhom.. :oops:
Avatar gebruiker
Siham_moslima12
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 10 nov 2007 12:48
Woonplaats: Amsterdam

Re: Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ongelezen berichtdoor darsalam » 25 dec 2007 16:19

Amin Yarab
. يارب أنت رجائي وفيكَ أحسنتُ ظنّي يارب فاغفرْ ذنوبي وعافني واعفُ عنّي العفو منكَ إلهي والذنبُ قد جاء منّي والظنُّ فيك جميلٌ حقّق بفضلك ظن
Avatar gebruiker
darsalam
Administrator
 
Berichten: 4458
Geregistreerd: 15 dec 2004 23:46
Woonplaats: في أرض الله
Moslim(a): ja

Re: Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ongelezen berichtdoor oegt fie dien » 31 jan 2008 19:35

Machaallah... :love:


Djazakalahoe Ghairan Darsallam..
Het zet je egt aan het denken wollah

Barakalahoe Fiek...
Zie je de bladeren op de bomen,
zie je de moslims over de djennah dromen,
Elke blad heeft een betekenis voor jou,
Inchaallah is de djennah open voor de gene waarvan ik hou!!
Avatar gebruiker
oegt fie dien
Moderator
 
Berichten: 665
Geregistreerd: 25 nov 2007 12:47
Moslim(a): ja

Re: Dit verhaal gaat over Latifa. Latifa is 19 jaar oud.

Ongelezen berichtdoor berberse » 01 feb 2008 20:50

subhaanallah :(
egt droevig lieve zusters en broeders doe jullie best watn jullie krijgen een beloning die 100000000000000000000 meer waard is dan u tijd in chitaan dingen te steken
ik hoop dat elke zuster en broeder op het pad van allah zal blijven amin...

beslama
ALLAH IK HOU VAN JE... JIJ BENT DEGENE DIE ER ALTIJD VOOR ME IS EN DAAR BEN IK JE ONBESCHRIJFELIJK DANKBAAR VOOR. HAMDOELILAH YA RABB
berberse
 
Berichten: 369
Geregistreerd: 05 maart 2007 18:42
Woonplaats: belgie
Moslim(a): ja


Keer terug naar Verhalen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten

cron